Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE CHLOTILDIS VAN FRANKRIJK

 (St Clotilde de Tours, St Clotilde, St Klotilde, St Chlotilde, St Klotylda)
Feestdag : 4 juni

chlotildis1aLeven en Legende :

Chlotildis werd in 474 geboren in Lyon als dochter van Chilperik, een Bourgondische koning. Haar vader en moeder werden door Gondebad , een oudere broer van haar vader vermoord in een strijd om het Bourgondische alleen heerschap. Bij deze moordpartij spaarde hij het leven van Chlotildis en haar zus omdat ze nog kind waren.

Beide meisjes werden verder opgevoed aan het hof van een oudere oom waar ze onderricht kregen in het katholiek geloof. Chlotildis haar zus zou later een kloosterlinge worden. Zelf werd ze gesierd door vele deugden. Haar schoonheid, bescheidenheid en vroomheid zorgden ervoor dat ze in de aangrenzende koninkrijken bewonderd werd.

Toen Clovis I (Chlodovech I) de zegevierende koning der Franken om haar hand vroeg en haar van haar oom als bruid kreeg stemde hij erin toe dat ze haar geloof bleef uitoefenen. De huwelijksplechtigheid vond plaats in 493 in Soissons.

In het koninklijk paleis liet Chlotildis een kleine kapel bouwen waar ze veel tijd in gebed doorbracht. Bij de geboorte van hun eerste kind wist Chlotildis zelf te bewerkstellingen dat het kind gedoopt werd. Helaas nog geen week later stierf het kind. Toch liet Clovis toe dat ook zijn tweede kind gedoopt werd. Maar ook dit kind werd zwaar ziek. Clovis gaf de schuld aan die vreemde godsdienst van zijn vrouw.chlotildis3a

Vurig bad Chlotildis tot God om genezing en het geluk was met haar, het kind genas. Nu dwong Chlotildis was stoutmoediger aan bij de koning opdat hij zijn afgoden zou afzweren. Clovis weigerde dit uit vrees hierdoor zijn volk te beledigen.
Toen echter in 496 de Allemannen de Rijn overstaken en het Rijk van Clovis dreigden te veroveren beloofde Clovis "God van Chlotilde, als je mij de overwinning schenkt zal ik gelovig worden en mij laten dopen".
Plots kantelde de strijd in Clovis voordeel en wist hij de overwinning te behalen. Trouw aan zijn belofte liet hij zich even later in Reims door de Heilige Remigius dopen. Tijdens de doopplechtigheid  zei Remigius: "Sicambriër, buig uw hoofd, vereer vanaf nu wat u tot nu toe verbrand hebt en verbrandt wat je tot nu toe vereerd hebt".

Samen met Clovis lieten zich meer dan drieduizend van zijn soldaten zich dopen. Dit had plaats op kerstnacht in 498. Na zijn bekering stichtte hij samen met Chlotildis vele kloosters en kerken. Dertien jaar later stierf Clovis.

Voor Chlotildis begon nu een ware lijdensweg die nog meer dan 30 jaar zou duren. Het rijk van Clovis werd verdeeld onder zijn drie zonen Clodomir, Chilbert en Clotaar. Maar ze geraakten het niet eens en er werd onderling gevochten voor het hele rijk.
Clodomir haar oudste zoon werd  in een veldslag gedood door zijn neef de zoon van Gondebad. Chlotildis nam de drie zoontjes van Clodomir, haar kleinkinderen bij haar in huis.
Childbert en Clotaar wilden de nalatenschap van hun broer niet delen en eiste elk de volledigheid ervan op. Nog erger werd het toen ze met een list de kinderen van Clodomir  wisten weg te halen bij Chlotildis er er twee van vermoorden, zodat zij alvast de nalatingschap niet konden opeisen, slechts eentje kon ontsnappen.

Dit alles werd Chlotildis te veel. Ze keerde zich af van de wereld en trok zich terug in de abdij van Sint Martinus in Tours, waar ze bad en probeerde verzoening te bewerkstellingen tussen haar zonen, ook de H. Martinus smeekte ze om tussenbeide te komen.
Haar zonen zouden  uiteindelijk terug vriendschap sluiten tijdens een hevig onweer dat ze aanzagen als een teken van God.

Op haar laatste ziekbed liet Chholtildis haar zonen bij zich komen, spoorde hen aan God te eren en zijn geboden te onderhouden en gaf hen de opdracht al haar bezittingen te verdelen onder de armen. Ze stierf in het jaar 545.

Patrones van :chlotildis2a

notarissen, verlamden

Aanroepen tegen :

kinderziekten, plotselinge dood, kwaadaardige koorts, tegen kreupelheid als gevolg van kinderverlamming, ongelovigheid, voor de bekering van een huwelijkspartner uit een ander geloof.

Afbeelding en attributen :
 • ze wordt dikwijls afgebeeld als een koningin in vorstelijk gewaad met kroon en scepter 
  met op de achtergrond de bekering of het doopsel van Clovis.of de veldslag tegen de Allemannen
 • knielend bij het graf van d H. Martinus
 • biddend om genezing van haar ziek kind
 • met een kerk in haar hand als stichteres van kerken en kloosters
 • soms ontspringt er een bron aan haar voeten
Bronnen :

• "Heiligen levens" Alban Butler uitg. Rebo productions Londen 1995
• "Dagkalender van alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten uitg. Book & media publishing Deurne 2001
• "De heiligen" Stijn van de Linden uitg. Contact Antwerpen  1999

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand