Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE THEOCTISTA VAN LESBOS

(St Theoctista van Paros, St Theodistis, St Theoktista,
St Theoctiste, St Teoctistes)
Feestdag : 10 november

Leven en legende :

Theoctista werd geboren in de stad Methymna op het eiland Lesbos.
Op jonge leeftijd verloor ze haar ouders. Wees zijnde stuurde haar familie haar voor haar verdere opvoeding naar een christelijk klooster. Het monastieke leven stond haar wel aan.
Zij hield van de lange kerkdiensten, het strenge vasten, het vele bidden en psalmen zingen, het ontvangen van de heilige hostie.

Toen ze 18 jaar werd vroeg ze aan de abdis of ze niet voor één keer het klooster mocht verlaten om in een naburig dorp haar zuster te gaan bezoeken. Dit werd haar toegestaan, ze mocht één nacht bij haar zus blijven slapen.

Die nacht echter vielen Arabische zeerovers het dorp binnen, namen alle inwoners gevangen en voerden hen per schip naar het naburig, bijna onbewoond, eiland Paros. Het was de bedoeling de nog krachtige gevangenen te scheiden van de minder krachtige om ze dan te verkopen op de slavenmarkt.
Theoctista kon echter ontsnappen en zich in een verlaten kerk midden op het eiland verbergen. Ze leefde er verder als kluizenares en dit 35 jaar lang. Als voedsel leefde ze vooral van zonnebloempitten.

Na die tijd landden er op zekere dag een groep jagers op het eiland.
Een zekere Simon achtervolgde een prooi en verwijderde zich zo van zijn metgezellen. Zo kwam hij bij de kluizenaarshut van Theoctista en hoorde tot zijn verwondering plots een vrouwenstem die riep “Kom niet nader, ik schaam mij, want ik ben een naakte vrouw.” Daarop gooide Simon zijn bovenkleding naar haar toe en even later kwam een grijsharige vrouw met een versleten gezicht uit de struiken te voorschijn. Ze zei dat ze Theoctista heette en ze vertelde hem haar levensloop en haar toewijding aan God.
Ze vroeg aan Simon of hij als hij nog eens op het eiland zou komen een hostie zou willen meebrengen want ze had al 35 jaar verlangd om de heilige communie nog eens te ontvangen. Simon beloofde dit en zei voorlopig niets van deze ontmoeting tegen zijn metgezellen.
Het duurde echter nog een jaar eer Simon nog eens op het eiland landde. Hij had een hostie bij, toen hij bij Theoctista kwam trof hij haar stervend aan, nog snel gaf hij haar de hostie te eten, waarna ze stierf.

Terwijl hij haar begroef, dacht hij er aan dat er veel geld te verdienen was met relieken van heiligen en daarom sneed hij de hand van Theoctista af en nam ze mee om delen ervan later als relikwie te verkopen.
Toen hij van het eiland vertrok kwam zijn schip in een storm terecht, de hele nacht duurde de storm en toen het morgen werd bleek het schip zich weer op zijn vertrekplaats van het eiland te bevinden. Simon begreep dat God niet wilde dat hij de hand als relikwie meenam.
Pas toen Simon de hand had teruggebracht en deze op miraculeuze wijze aan het stoffelijk overschot was vastgegroeid kon hij met zijn schip het eiland verlaten.

Theoctista wordt vooral als heilige vereerd in de Oosters Orthodoxe kerken. Daar wordt ze op iconen afgebeeld als een non met een zeilschip in haar onmiddellijke omgeving.

Bronnen :
  • "De heiligen", Stijn Van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
  • "365 Heiligen dagen", Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg Kempen pers, Eindhoven 1993
  • "Lives of the saints venerableTheoctista of lesbos."

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand