Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT DONATUS VAN MUNSTEREIFEL

(St Donaat, St Donat, St Donato)
Feestdag : 30 juni.

donatius1aLeven en legende :

Sint Donatus behoort tot de catacombeheiligen, hetgeen wil zeggen dat er in historisch opzicht niets over hem bekend is. In 1652 werd zijn gebeente vanuit de catacomben overgebracht van Rome naar Munstereifel (D).
Volgens een 18 eeuwse levensbeschrijving was Donatus in het midden van de 2de eeuw geboren in Rome als zoon van Faustus, een veldheer van adellijke afkomst, en de christelijke Flaminia.
Donatus werd op zijn beurt officier in het Romeinse leger onder keizer Marcus Aurelius. Met zijn eenheid, waartoe veel christenen behoorden, streed hij in Noord Afrika tegen de Moren.

Het was verschrikkelijk heet en het had dagenlang niet geregend, zijn manschappen dreigden om te komen van dorst en ellende. Hierop begon Donatus te bidden om de hulp van God in te roepen. Hij werd verhoord.
Na zijn gebed viel er een malse regen over het Romeinse kamp zodat zijn soldaten hun dorst konden lessen, terwijl er boven het vijandelijke leger een verschrikkelijk onweer losbarstte met hagel, donder en bliksem. Velen werden blind of dodelijk gewond, zodat zij op de vlucht sloegen.

Sedertdien werd het legioen van Donatus het "Bliksemlegioen", "Legio Fulminata" genoemd. Als beloning kreeg Donatus het opperbevel over de pretoriaanse wacht.

De keizer wilde hem opnemen in zijn naaste vriendenkring en deed Donatus het aanbod om te trouwen met Alexandra een nicht van de keizer. Donatus wilde echter zijn leven in dienst stellen van zijn hemelse meester, en weigerde het aanbod. Hierdoor was Alexandra zo op haar tenen getrapt dat zij Donatus liet onthoofden.

Toch moet het bliksemwonder in die tijd veel opzien gebaard hebben want het staat afgebeeld op de beroemde zuil van Marcus Aurelius, die in Rome nog steeds te bezichtigen is.

Aanroepen tegen :

bliksem, onweer, hagelbuien, noodweer, blikseminslagen donatus4a

Attributen en afbeelding:
  • als een Romeinse veldheer, nu eens met baard, dan weer zonder, met in de ene hand meestal een bliksemschicht en in de andere hand een martelaars palm of een zwaard.
  • soms houdt hij een hand beschermend boven zijn hoofd of boven enkele mensen.
  • soms ligt zijn helm aan zijn voeten, op de achtergrond bevindt zich meestal een gebouw. 
Weerspreuken:

•Sint Donatus, de soldaat, zorgt dat het donderen gaat.
•Sint Donatus, schiet de donderbus.
•Sint Donatus kijk op ons neer en bescherm ons tegen onweer. 

Catacombeheiligen :

De catacomben zijn onderaardse gangen in de omgeving van Rome die de eerste christenen gebruikten om hun doden te begraven. De gangenstelsels hadden verschillende niveau's en de lichamen werden in nissen bewaard. De oudste kernen gaan terug tot in de 2de eeuw, de bouw bereikte in de 4de eeuw zijn hoogtepunt. 

Anekdote :

donatus3aAl vroeg werd de naam van Donatus gegraveerd in de kerkklokken die bij noodweer en brand werden geluid.
Zijn verering als donderheilige verspreidde zich in onze streken onder invloed van de kapucijnen. Er werden talrijke broederschappen van de H.Donatus opgericht. Vooral in de maanden waarin de meeste onweerbuien voorkwamen werden er door de broederschappen missen ter ere van de H.Donatus opgedragen om zo gebouwen, velden en vee te besparen van bliksem en onweer.

Ook in de woningen zelf bestonden er rituelen. Bij het uitbreken van een onweer maakte men een rondgang door het huis terwijl men de litanie van de heilige hardop bad, ondertussen rinkelde men met een belletje.
Op andere plaatsen besprenkelde men de vier hoeken van het huis met wijwater terwijl men het gebed tot de H.Donatus hardop bad. In vele huizen bezat men een plaasteren St Donatusbeeld of een beschermprentje dat opgehangen werd in de woning of in de stallen.

In de tweede wereldoorlog werd Donatus ook aanroepen tegen bombardementen. 

Bronnen :

•"Beschermheiligen in de lage landen." Jo Claes,Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven 2006
•"Vroom Vlaanderen." Jaak Venken, uitg.'t Kandelaartjes, Hasselt 1999
•"De heiligen." Stijn vander Linxen, uit. Contact, Antwerpen 1999

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand