Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE LUTGARDIS VAN TONGEREN

(St Lutgard, St Ludgard, St.Luitgard, St Lukardis, St. Liutgarda)
Feestdag : 16 juni

lutgardis4aLeven en legende:

Lutgard werd in 1182 geboren in Tongeren. Haar moeder was van (vervallen) adel, haar vader was een handelaar. Terwijl haar vader slechts dacht aan geld verdienen en een rijkelijk leven, ging de aandacht van haar moeder veeleer naar het godsdienstige. Zij trachtte Lutgard op te voeden in alle eer en deugd en hoopte dat haar dochter eens de geestelijke staat zou aannemen. Doch al haar pogingen om van Lutgard een godvrezend iemand te maken mislukten.

Lutgard helde meer over naar haar vader, zij droomde van een rijke bruidschat en een feestelijk huwelijk, zeker toen een adellijke jonkman haar het hof begon te maken. Ten einde raad werd ze op twaalfjarige leeftijd door haar moeder naar het Sint Catharinaklooster in St. Truiden gestuurd met de stille hoop dat de zusters er voor zouden kunnen zorgen dat Lutgard later ook een religieuze zou worden.
In het klooster waren er meerdere meisjes die er om dezelfde reden door hun ouders naar toe gestuurd waren, allen hoopten echter op een spoedige verlossing uit deze ballingschap. Een huwelijk kon die verlossing brengen. In die zin verliepen dan ook vaak de onderlinge gesprekken van deze jonge vrouwen. Lutgard bleef daarin niet ten achter, ook zij dweepte met de prins van haar dromen. Zij groeide uit tot een pronkzuchtige ijdele jonkvrouw die bovendien ook nog zeer knap was.

Op zekere dag kwam haar vader haar vol droefheid vertellen dat de hele bruidschat verloren was gegaan toen zijn schip met al de goederen in een storm was vergaan. Lutgard bleef echter rustig, overtuigd van haar schoonheid en de liefde van haar minnaar bleef ze deze ontmoeten, zelfs binnen de muren van het klooster.

Toen ze weer eens zat de flirten met haar aanbidder kreeg ze plots een visioen. Ze zag een gedaante op haar afkomen, eerst vaag, dan klaar en duidelijk, het was de gekruisigde Christus. Hij toonde haar zijn bloedende wonde in zijn zijde en sprak : "Lutgard, waarom zoek je toch naar de aardse liefde? Geef mij je liefde en ik zal je laten genieten van de zuiverste vreugde." Onbeweeglijk had ze dit aanhoord.
Haar minnaar die van dit alles niets had waargenomen trad op haar toe en wilde haar omhelzen. Maar ditmaal wees ze hem resoluut af en zei: "Raak me niet aan, ik heb zojuist aan een andere geliefde mijn hart geschonken." Onthutst, verwonderd en niet begrijpend ging de jonkman heen.

Vanaf dat moment richtte ze haar aandacht meer en meer op Christus al had ze in het begin nog haar twijfels. "Kon het mogelijk zijn dat Christus haar had bezocht," vroeg ze zich af terwijl ze dacht aan de droeve blik van de jonkman. Toen besloot ze in het klooster te treden.
Haar moeder ontving het nieuws met grote vreugde, haar vader was bitter, voor zijn dochter, dat beeldschone meisje, had hij een andere toekomst in gedachte. Ook de priorin van het klooster was gelukkig omdat ze haar opdracht tot een goed einde had gebracht. Vanaf toen verlangde Lutgard steeds meer om één te worden met Christus.lutgardis1a

Ze kreeg visioenen. Eenmaal zag ze de gedaante van de Heer die zijn arm uitstak haar hart nam en het zette op de plaats van zijn hart, het zijne gaf hij aan Lutgard. Een andere maal terwijl ze eerbiedig haar lippen drukte op de voeten van een Christusbeeld aan het kruis, voelde ze plots iets bewegen, de Christus maakte één arm los en legde die om de schouder van Lutgard. Door al deze dingen wilde Lutgard niets meer te maken hebben met het wereldse. Dat bleek duidelijk toen vader-abt het nonnenklooster bezocht, hij gaf elke non een kus, maar Lutgard wilde daar niet van weten. Gans het klooster wist dat er met Lutgard wonderbare dingen gebeurden.

Toen een nieuwe overste moest gekozen worden werd Lutgard aangeduid. De uitverkiezing zag ze echter als een hinder voor haar geestelijk leven. Daarom besloot ze van klooster te veranderen en naar een strengere kloosterorde te gaan. Zo kwam ze in het Waalse Aywiéres terecht. Toen ook daar de abdis kwam te sterven werd Lutgard ook daar verkozen om haar plaats in te nemen maar dan zou ze Frans moeten leren spreken. Ze bad echter tot Christus en moeder Maria opdat ze deze taal nooit zou kunnen spreken zodat ze ook geen overste kon worden. Haar gebed werd verhoord.

De laatste elf jaren van haar leven was Lutgard blind en leefde ze nog meer in mystieke vereniging met de lijdende Christus. Vijftien dagen voor haar dood zouden moeder Maria en Johannes de Doper haar in een visioen verschenen zijn om haar te melden dat ze weldra zou sterven. Ze bleef toen aan haar bed gekluisterd met zware koorts en hevige pijnen. Gesterkt door de heiligmakende sacramenten stierf ze op 16  juni in het jaar 1246.

Patrones van:

de Vlaamse beweging (ze was een “ flamingante avant la lettre” omdat ze bad om nooit Frans te moeten en kunnen spreken), van zwangere vrouwen en van blinden (ze was zelf 11 jaar blind)

Attributen en afbeelding:lutgardis3a
  • omdat ze benedictines en cisterciënzerin was wordt ze in beide soorten kledij afgebeeld staande naast het kruis, ofwel draagt ze het kruis op haar schouder terwijl Christus één arm om haar heen slaat.
  • soms kust ze de wonde in de zijde van Christus.
  • soms hebben zowel Christus als Lutgard een brandend hart in de hand (zie de hartenruil in haar levensgeschiedenis).
  • soms zit het kindje Jezus op de schoot van moeder Maria terwijl Lutgard knielend voor hen zit. Het kind Jezus wijst naar het hart van Lutgard terwijl het Jezuskind het zijne klaar houdt om aan haar te geven.
  • geknield voor het kruis terwijl een straaltje bloed uit de zijdewonde van Christus haar lippen bevochtigd.
  • met doornenkroon, drie spijkers, een rozenkrans, een lelie en een boek.
Anekdote:

In het klooster Mariënlof in Kerniel (klooster van Colen) bevindt zich nog de kloosterstoel van de heilige Lutgardis die destijds in het Sint Catharinaklooster in St. Truiden heeft gestaan. Elke dag nog zitten in deze stoel mannen en vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Ze komen naar het klooster om alsnog een zwangerschap te verkrijgen of het goede verloop ervan af te smeken. Volgens de zusters worden veel van deze smeekbeden verhoord. "Geregeld zien we hier mensen," aldus de zusters "die op de verjaardag van hun kind even langs komen om Sint Lutgard te danken"

Bronnen:

•"Vroom Vlaanderen", Jaak Venken, uitg. ’t Kandelaartje 1999.
•"Dagkalender van alle heiligen", Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg. Book & Media Publishing 2001
•"Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds 2002

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand