Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

HL JEANNE D’ARC

(de Maagd van Orléans, Johanna d’Arc, Joan d’Arc, Giovanna d’Arco)
Feestdag : 30 mei


jeannedarc3aLeven en legende :

Jeanne d’Arc werd op driekoningendag 6 januari 1412 geboren als een boerendochter in het Noord-Franse maasdorpje Domrémy La Pucelle. Ze leerde lezen noch schrijven maar was wel zeer godsvruchtig, ging dagelijks naar de mis en zorgde voor bloemen op het altaar en brandende kaarsen voor de heiligenbeelden. Tevens hielp ze de armen zoveel ze kon en haar moeder in het huishouden.

Rond haar zeventiende hoorde ze stemmen van de Hl Margaretha van Antiochië en de Hl Catharina van Alexandrië die haar de opdracht gaven Frankrijk te bevrijden van de Engelsen en Karel VII te laten kronen tot koning van Frankrijk.
Er woedde toen de “100 jarige oorlog en Frankrijk was op dat moment de verliezende partij. Omdat ze zich had voorgenomen maagd te blijven trok ze er in mannenkleren op uit. Na heel lang aandringen hielp de commandant van het garnizoen in Vaucouleurs haar aan een onderhoud met de dauphin Karel VII met als doel hem te overtuigen de strijd op te voeren. Al snel won ze zijn vertrouwen en kreeg ze soldaten ter beschikking.

Ze beschaamde het vertrouwen niet want ze versloeg de Engelsen in verscheidene veldslagen o.a.  in die van Orléans wat haar de bijnaam “de maagd van Orléans” opleverde.

Ook Reims wist ze te veroveren, de stad waar alle Franse koningen gekroond werden en zo kon ook Karel VII tot koning van Frankrijk gekroond worden. Die dag was het hoogtepunt in Jeanne’s leven want in haar volgende strijd om de verovering van Parijs raakte ze gewond en werd ze in Compiègne door Bourgondiers gevangen genomen. En voor veel geld aan de Engelsen uitgeleverd. jeannedarc2a

Op 9 januari 1431 begon in Rouen tegen haar een proces van hekserij en ketterij omdat ze bleef volhouden dat ze contact had met God en met de heiligen.
Ook het feit dat ze als vrouw altijd in mannenkleren rond liep droeg bij tot het doodvonnis dat tegen haar werd uitgesproken.
Ze werd veroordeeld tot de brandstapel en op 30 mei 1431 levend verbrand.

Nadat ze overleden was werd het vuur gedoofd en haar deels verkoolde lijk werd aan de omstaanders getoond om te laten zien dat ze inderdaad een vrouw was en geen man. Daarna werd het vuur weer aangestoken. De Engelse kardinaal Beaufort gooide haar as in de Seine. Niemand ook de Franse koning niet was Jeanne d’Arc ter hulp gekomen.

In 1456 amper 25 jaar na haar dood werd het vonnis plechtig herroepen en werd ze onschuldig verklaard en tot een heldin uitgeroepen. Toch zou het nog duren tot 1920 eer ze officieel heilig werd verklaard, dit als één van de weinige heiligen die ooit oorlog voerden

Patrones van : jeannedarc1a

vrouwen in nood, van soldaten en militairen.
beschermheilige van radio en telegrafie.

Aanroepen tegen :

brandwonden en in momenten van angst om deze te overwinnen.

Afbeelding en attributen :
  • als een jonge vrouw in harnas met vaandel lans en zwaard, ofwel draagt ze geen helm ofwel is het vizier open.
  • als jonge vrouw in mannenkleren
  • soms zit ze te paard
  • als martelares op de brandstapel
  • ook scènes uit haar visioenen komen voor
Bronnen :

•     “Dagkalender van alle heiligen”  Ghislain Truyens-Raymond Rutten, uitg Book & Media Publishing, Deurne 2001
•     “365 heiligendagen”  Kees van Kemenade-Paul Spapens uitg Kempen Pers, Eindhoven 1993
•     “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen”  Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds, Leuven 2002

 

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen